SAKRAMENTY ŚWIĘTE

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrzescijańskiego, brama życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i brama otwierająca dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy sie uczestnikami jego posłania : "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego 1213


Chrzest w naszym Kościele

Należy dostarczyć kopie Aktu Urodzenia dziecka oraz zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii (do której należą), że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi. Chrzty odbywają się w naszym Kościele w każdą niedzielę po Mszy świętej o godzinie 11:30.SAKRAMENT POKUTY

Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie - spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również "wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świetości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi "przebaczenia i pokoju".

Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedziec na wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj sie z bratem swoim" (Mt 5, 24).

źródło: Katechizm Kościola Katolickiego 1242Spowiedź w naszym Kościele

W tygodniu 7:30 rano
Pierwszy Piątek od godziny 18:00
Każda Sobota od godziny 15:30 i 17:30SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

źródło: Katechizm Koscioła Katolickiego 1601


Sakrament Małżeństwa w naszym Kościele

Prosimy o zgłoszenie się przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wymagany jest kurs przedmałżeński (Pre-Cana).
Należy dostarczyc akt chrztu - pełny odpis z adnotacją o bierzmowaniu.
Śluby odbywają się w naszym Kościele w soboty w godzinach popołudniowych.SAKRAMENTY SĄ ŹRÓDŁEM
ŁASKI BOŻEJ,
Z KTÓREGO MOŻECIE
CZERPAĆ SIŁĘ
DO ZWYCIĘŻANIA
WŁAŚCIWYCH
LUDZKIEJ NATURZE
SŁABOŚCI.
PAN W SWOJEJ
DOBROCI PRZEWIDZIAŁ
TE ŚRODKI,
ABY WSPOMAGAĆ
NAS NA KAŻDYM
ETAPIE ZIEMSKIEJ
WĘDRÓWKI


JAN PAWEŁ II

NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE

SOBOTA
16:00
w języku angielskim

18:00
w języku polskim

NIEDZIELA
9:00
w języku polskim

10:15
w języku angielskim

11:30
w języku polskim

19:00
w języku polskim

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK
8:00
w języku angielskim

WTOREK
8:00
w języku polskim

ŚRODA
8:00
w języku angielskim

19:00
w języku polskim
(Msza z Nowanną)

CZWARTEK
8:00
w języku polskim

PIĄTEK
8:00
w języku angielskim

18:30
w języku polskim
(Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia)

19:00
w języku polskim


CZEKAMY NA CIEBIE

150 DUPONT STREET
BROOKLYN, NY 11222
TEL. (+1) 718 389 4424
FAX. (+1) 718 389 4191


PROBOSZCZ
Ks. Eugeniusz Kotlinski CMWIKARIUSZ
Ks. Slawomir Szucki CM


KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna od Poniedziałku do Piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00