PATRONI PARAFII

CYRYL I METODY

Święty Cyryl (właściwie Konstantyn) (około 826 - 14 lutego 869) i Święty Metody (własciwie Michał) (okolo 825 - 6 kwietnia 885) byli braćmi, którzy pochodzili z Salonik. Ci greccy misjonarze, prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkałych przez Słowian.

Święty Cyryl i Święty Metody
św. Cyryl i Metody - obraz Jana Matejki.

Początkowo bracia prowadzili misje wsród Chazarów na Krymie oraz w Bułgarii. Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława cesarz bizantyjski Michał wysłał kaznodziei Cyryla (Cyryl to imię zakonne Konstantyna) i Metodego z tą misją, ponieważ znali język Słowian. Rościsław nie chciał misjonarzy niemieckich, nieznających języka.

Konstantyn-Cyryl studiował w Konstantynopolu pod kierunkiem Focjusza i Leona Matematyka w Akademii Konstantynopolitańskiej i następnie tam wykładał. Przygotowując się do działalności wsród Słowian stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki wystepujace w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Rozpoczał również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten jezyk.

W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum udając się jako misjonarze na Morawy. Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler frankoński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 do Rzymu. Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie słowiańskiej liturgii, ale Konstantyn nie zniósłszy trudów dalekiej podróży pozostał w Rzymie i tam umarł w roku 869 w jednym z klasztorów, w którym nosił zakonne imię Cyryla.

Po śmierci Cyryla jego dzieło kontynuował brat - Metody, który był arcybiskupem Moraw. Ponownie jego działalnośc spotykała się ze sprzeciwem hierarchii kościelnej (niemieckiej), ponieważ obawiała się utraty swych wpływów. Z tego względu Metody był oskarżony o herezję i więziony przez duchowieństwo niemieckie. Metody zmarł w roku 885 prawdopodobnie w Welehradzie niedaleko dzisiejszej Bratysławy.

Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka i piśmiennictwa.

Cyryl i Metody prowadzili swoje misje w Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi Kijowskiej.

Relikwie świętych spoczywają w kościele św. Klemensa w Rzymie. Cyryl i Metody zostawili po sobie uczniów (między innymi Kliment Ochrydzki lub Oslaw) którzy kontynuowali ich dzielo. Znaleźli oni schronienie w Bułgarii. Jeden, lub kilku z uczniów Cyryla i Metodego opracowali uproszczony alfabet nazwany od imienia prekursora cyrylicą.

UNESCO w roku 1969 na całym świecie obchodziło 1100 rocznicę śmierci Cyryla, a papież Jan Paweł II uznał Cyryla i Metodego za patronów Europy.

NASZ NARÓD JEST
OCHRZCZONY, ALE NIE MA
JESZCZE NAUCZYCIELA.
NIE ROZUMIEMY
ANI GREKI,
ANI ŁACINY. (…)
NIE ZNAMY LITER
ANI ICH ZNACZENIA;
PRZYŚLIJ WIĘC NAM
NAUCZYCIELI, KTÓRZY
DADZĄ POZNAĆ SŁOWA
PISMA ŚWIĘTEGO ORAZ ICH SENS


ROŚCISŁAW
KSIĄŻĘ MORAW, ROK 862 N.E.
NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE

SOBOTA
16:00
w języku angielskim

18:00
w języku polskim

NIEDZIELA
9:00
w języku polskim

10:15
w języku angielskim

11:30
w języku polskim

19:00
w języku polskim

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK
8:00
w języku angielskim

WTOREK
8:00
w języku polskim

ŚRODA
8:00
w języku angielskim

19:00
w języku polskim
(Msza z Nowanną)

CZWARTEK
8:00
w języku polskim

PIĄTEK
8:00
w języku angielskim

18:30
w języku polskim
(Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia)

19:00
w języku polskim


CZEKAMY NA CIEBIE

150 DUPONT STREET
BROOKLYN, NY 11222
TEL. (+1) 718 389 4424
FAX. (+1) 718 389 4191


PROBOSZCZ
Ks. Eugeniusz Kotlinski CMWIKARIUSZ
Ks. Slawomir Szucki CM


KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna od Poniedziałku do Piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00